Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2020 09:59 (Üye) Soru : İnternetten satış yapan şahıs firması malları kargo ile göndermektedir. Malları kargo ile gönderirken yazarkasa fişi ile belgelendirebilir mi? Yoksa kargo ile internet üzerinden yapılan satışlar için fatura kesilmesi ve fatura ile gönderim yapılması mecburi midir? Ayrıca fatura irsaliyeli fatura olması gerekir mi? veya fatura yanında irsaliye de düzenlemek gerekir mi? Teşekkürler

Cevap : İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,e-arşiv fatura kullanmak zorundadır.Limitin altındakiler için; Mükellefin tercihine göre Nihai tüketiciye yapılan satışlar için ÖKC veya Fatura düzenlenebilir.Nihai tüketiciye yapılan satışlar için fatura veya ÖKC olması halinde Sev irsaliyesi düzenlenmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.