Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2020 15:59 (Üye) Soru : 6 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ilgili kanun ile Geçici Madde 2; "1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz." hükmünü ihtiva etmektedir. Ancak bakanın açıklaması 2 ay erteleneceğine dairdir. Konu ile ilgili tam olarak süre nedir? 2 ay mı 4 ay mı? Teşekkürler

Cevap : Hangi Bakan neyi açıkladı bilemiyoruz. Kanun metninden anladığımız. Kiralarda erteleme diye bir düzenleme yok. Yapılan düzenlemede 3 ay kira ödenmez ise tahliye nedeni veya kontrat fesih olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.