Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2020 12:57 (Üye) Soru : Merhaba, İhbar bildirimi 17.04.2020 tarihinden önce yapılan işçinin çıkışı 30.04.2020 tarihinde yapılmıştır. İhbar süresinin işçi çıkartma yasağının yürürlüğe girdiği tarihten sonraya denk gelmesi, işçi çıkışının yapılmasına engel midir? Bu durumda herhangi bir cezai durum söz konusu olur mu? Teşekkür ederim.

Cevap : Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır. İşveren burada 17 ,04,2020 öncesi derhal fesih hakkını kullanabilirdi. Ancak ,Kanun gereği belirli süreli olan veya İş Kanunu 11. Maddesi uyarınca aranan objektif şartları taşıyan belirli süreli sözleşmeler, sözleşmede kararlaştırılan sona erme tarihinde sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi halinde, işveren tarafından yapılmış bir fesihten söz edilemeyeceğinden “5-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi”nolu işten ayrılış nedeni ile yapılan bildirimlerin fesih yasağı dışında olduğu düşünülebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.