Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2020 14:14 (Üye) Soru : Üstadım iyi çalışmalar.İnşaat işi yapan firmalarda, şantiyelerde Sgk nosu 4120 ile başlayan geçici dosya açan işyerlerinde , Sıvacı,demirci,boyacı vb.meslekte işçilerin girişleri yapılmakta ve işleri 5 gün-10 gün gibi sürelerde bitmektedir.İşlerinin işlerinin bittği günde işin sona ermesi koduyla çıkışlarını yapmaktayız.17 Nisanda yürürlüğe giren işçi çıkarmama yönünden inşaatlarda çalışan bu işçilerin çıkışlarını yapmaya devam edebilirmiyiz.Teşekkürler

Cevap : Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.