Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2020 14:27 (Üye) Soru : Sn. Danışma Birimi, 23/03 - 22/06 dönemi için KÇÖ başvurusunda bulunduğumuz firma personelinin bir kısmına kçö çıkmamıştır. 1- Kçö çıkmayan personelin Mart bordrosunda ödenen 7 günlük 1/2 ücret ödemesi için bir düzeltme yapmaya gerek var mı? 2- Aynı dönemde kçö başvurusunda bulunmayıp Ücretsiz izne çıkan personellerimiz vardı. Bunlar için ücretsiz izne ayrılma sebeplerine bağlı olarak 7 gün 1/2 ücret ödeme zorunluluğumuz var mıdır? Ayrıca 17/04 den sonra Ücretsiz izin desteğinden yararlanmaları için daha önce 23/03 - 22/06 arası verdikleri ücretsiz izin yazılarını değiştirmeye gerek var mıdır? Saygılarımla,

Cevap : 1. hayır 7 günlük zorlayıcı nedenlerle yapılan ödeme aynen kalmalıdır. 2. 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. nitelik olarak her ikisi de ücretsiz izin ancak işçiye adına başvuru yapıldığına dair tebliğ yapılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.