Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2020 14:33 (Üye) Soru : 05.05.2020 14:29 Tarihinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanına iletilmiştir. Soru : Merhabalar 17 Nisandan sonra 3 ay süre ile işverenler 25 ıı maddesi dışında işçi çıkartılamaz hükmü var. Bizim mevcut devam eden inşaat işimiz var burdaki bazı işçilerin işleri bitti ve işten çıkartmamız gerekir işten çıkış kodu işyerinin kapanmasına uymuyor çünkü inşaatın diğer kalan kısımları devam ediyor işten çıkış kodumuz ne olmalı yada bu süreçte biz 3 ay boyunca hiçbir işçimizi çıkartamıyacakmıyız. Bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkürler sağlıklı günler dilerim. 05.05.2020 14:29 Tarihinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanına birimine sorulmuş. Cevap : Eğer iş sonlanmamışsa; “GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir Merhabalar; Önceki cevap için çok teşekkürler emeğinize sağlık.Peki işten çıkış kodu 18 işin sona ermesi olarak yapsak yine aynı cezai işleme tabi olacakmıyız.

Cevap : Sorunuz mükerrer olup cevabı sistemde mevcuttur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.