Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2020 14:34 (Üye) Soru : Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılıp hala kçö durumu sonuçlanmayan mükellefler var. Bu mükellefler için Nisan ayına pandemi ücretsiz izin girişi yapılmadı. 04 Mayıs 2020 tarihinden sonra Nisan 2020 dönemine ait pandemi ücretsiz izin girişleri yapılabilir mi? Yapılır ise Nisan ayı ücretsiz izin nakdi desteklerden yararlanabilirler mi?

Cevap : 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir. Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.