Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 16:03 (Üye) Soru : Merhabalar KÇÖ 01.04.2020 itibaren yaptık. işkurla görüştüğümüzde 7 günlük yarım ücret diye bişey yok siz 1 nisandan başlarsınız dediler ama kanun verilecek diyor bu durumda biz nisan bordrosunu nasıl göstereceğiz. Haftalık çalıştırılacak saat: 18 saat Toplamda Aylık çalışma günü: 12 gün 7 Günlük yarım ücret verilecek mi verilecekse eğer; Nisan puantajım 12 gün çalışılan 7 gün yarım ücret ( tam gün ) olarak alacak 11 gün eksik gün Bu şekildimi bildirim yapılacak

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.