Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 16:06 (Üye) Soru : Merhabalar Kısa çalışma ödeneğine 01.04.2020 tarihinde başvuru yapmış bulunmaktayız Haftalık çalışma süremiz 18 saat Günlük çalışma saati : 6 saat Aylık çalışma günümüz :12 gün 7 günlük yarım ücret verilecek Bordromuz ‘da 12 gün normal gün: 3000 brüt den 100,00 x 12 : 1200 7 günlük yarım ücret: 2 tam x 100 : 200 – 5 yarım gün x 50 : 250 tl 19 gün aphb bildirimi – 11 günde eksik gün olarak mı bildirilecek KÇÖ emekli ve yararlanmayan işçilerimizedemi 7 günlük yarım ücret verilecek

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. Emekli olanlara da 7 gün yarım ücret uygulaması yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.