Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 16:36 (Üye) Soru : Merhaba, Covid 19 Salgını nedini ile İşçi tarafından Ücretsiz izin talebi olursa bunun onayı İşverene mi bağlı Yoksa Zorunlu mudur acaba ? Ayrıca İşveren bu talebi kabul etmez ise İşçi İş sözleşmesini tek taraflı Haklı nedener ile fesih edebiir mi ? Tşk.

Cevap : Ücretsiz izin talebi tarafların yazılı anlaşmasıyla olur. Nakdi ücret desteğindeki ücretsiz izinde yetki işverendedir. Şöyleki;17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu İŞVEREN TARAFINDAN 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçileri, deilmektedir. İşyerinde çalışma yasaklanmamış ise işçi çalışmak durumundadır. Nakdi ücret desteği almak istemesi işçiye haklı neden oluşturmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.