Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 16:39 (Üye) Soru : 24 Mart 2020 Kısa Çalışma Başlangıç tarihine göre; KÇÖ hakeden personeller APHB'de 7 günlük yarım ücret dahil edildiği zaman Aylık prim ödeme gün sayısı 30 güne denk gelmektedir. Buna göre Mart ayında Kısa Çalışma eksik gün, olmamasından dolayı, bildirilememesinin sonuçları ne olacaktır. İlgili Firmaya işkur tarafından Mart ayının 31 gün olması ve Kısa Çalışmanın başladığı tarihin üzerine 7 günlük işveren tarafından ödenmesi gereken ücret ilave edilmiş olup, KÇÖ başlangıç 31 Mart olarak tanımlanmış ve, KÇÖ sonrası Mart ayindan 1'er günlük hakedilen Kısa Çalışma Ödenekleri İşKur tarafından ödenmiştir. Saygılarımla

Cevap : KÇÖ başlangıç tarihiniz 24,03,2020 iken neden 31,03,2020 bildirdiniz ? 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. Şimdi 31,03,2020 esas alındığında nisan ayı ile birleştirilerek 7 gün hesaplaması yapılacak ve 07,04,2020 tarihinden sonra kçö işkur tarafından ödenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.