Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 17:00 (Üye) Soru : Firmamız 1 Nisan itibariyle Kısa Çalışma Ödeneğine başvurdu. Hak kazanamayan personelimizin 17.04.2020 itibariyle 14 gün ücretsiz izin girişi SGK sisteminden oluşturuldu. Nisan ayı bordrosunda hak kazananlar gibi 7 prim günü ve 7 yarım ücret uygulaması yapılması gerekecek mi? 1 Nisandan itibaren ücretsiz izinli mi sayılacak. İyi çalışmalar.

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Bu hükme kçö alanlar ve almayanlar hepsi dahildir. Nakdi ücret desteğine başvuru 17,04,2020 öncesi 01,04,2020**07,04,2020 yarım ücret aphb bildirim 7-17,04. 2020 ücretsiz izin ve 17-30.04,2020 nakdi ücretsiz izin destek kod 29 bildirim olmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.