Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 11:10 (Üye) Soru : Mücbir sebep kapsamında olsun olmasın geçici vergi beyannamesini süresinde verecek miyiz?

Cevap : Geçici vergi mücbir sebep kapsamında değildir.Tüm mükellefler için erteleme olmaz ise 18 mayısa kadar verilecektir.Sadece VUK 518 sayılı tebliği göre sadece 65 Yaş üstü meslek mensubu ve sözleşmesi olan müşterilerinin VD ne verilmesi gereken tüm beyannameleri ve bildirimleri (geçici vergi beyanı ve B formu dahil) sokağa çıkma yasağı bitim tarihini izleyen 15 günlük süre içersin de verilecek tahakkuk eden vergilerde aynı sürede ödenecektir. Bu konuda VD bilgi verilmesine gerek yoktur
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.