Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 13:58 (Üye) Soru : İyi çalışmalar üstadım ; Bir limited şirket sermaye artırım için raporu düzenleyeceğiz. Aktif toplamı : 1.585.693,45 TL, Kısa vadeli Borçlar Yoplamı : 1.575.330,59 TL, Ödenmiş Sermayesi: 450.000,00 TL, Diğer Sermaye Yedekleri : 1.450.000,00 TL, Geçmiş Yıllar karları : 449.237,89 TL, Yasal Yedekler: 32.580,19 TL ve Geçmiş Yıllar zararları : 2.371.455,22 TL dir. Sorum şudur üstadım Hesaplamalarıma göre TTK 376 ya göre ½ olan yasal oran KORUNMAMAKTADIR. ve Şirketin 31 /12 /2019 tarihli bilançosuna göre 450.000,00 TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI) sermaye, şirket özvarlığının içinde TTK 376 ya göre ½ olan yasal oranda KORUNMAMAKTADIR. sermaye artışı Diğer Sermaye Yedekleri : 1.450.000,00 TLlik tutarı sermayeye eklenerek yapılacaktır. Raporu KORUNMAMAKTADIR şeklinde yazar ve İTO ya tescile gönderirsesm sermaye artırımı yapılır mı yoksa ben hesaplamalarda yanlış mı yapıyorum tam bilemedim. Bu konu hakkında görüşlerinizi rica ediyorum

Cevap : Sermaye artışında öz varlık içinde 1/2 oranında korunmadığı raporda yazılması gereken bir husustur, bununla birlikte sermaye artışı yapılabilir, artan rakamın ve ödenmesi gereken miktar için İTO nun kendi sayfasında şirket türünde sermaye artışı bölümünde hesaplama örneklerine yer verilmiştir, artışın ve ödenecek sermaye miktarının tespiti için bu örneklere bakılması faydalı olacağı değerlendirilmektedir. iyi çalışmalar,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.