Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 18:46 (Üye) Soru : İyi günler, bu nakdi ücret desteği ile ilgili yayınlanan uygulamaya ilişkin esaslarda madde /b bölümünde "4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK'ya bildirilir. Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılır." şeklinde belirtilmektedir. Burada anladığımız başvuru takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir, fakat personelin alacağı ödemenin süresi bir sonraki ödemeyle beraber yapılır.. Bu konuda yanlışmı anlıyoruz. İyi çalışmalar.

Cevap : Doğru anlıyorsunuz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.