Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 14:47 (Üye) Soru : Tuz ticareti ile uğraşan ve uzun yıllardır faaliyeti olmayan anonim şirketin aktifinde yaklaşık 10 yıldır bina bulunmaktadır.Şirket ağırlıklı ortağı olan kişi 2018 aralık ayında vefat etmiş,önceden de ortak olan varisler veraset ile payları artmış şirket devam etmektedir.Bu arada vefat eden ortak bir müteahit ile kat karşılığı bir sözleşme yapmış ve müteahhit binayı yıkarak 23.02.2018 tarihinde tapuda cins değişikliği yapmış ve bina arsaya dönüşmüştür.Ancak bu değişiklik şirket kayıtlarına yansımamıştır.Veraset ve intikal vergisi verilirken de arsa olarak belediyeden rayiç bedeline göre verilmiştir.şu anda varisler müteahite kat karşılığı sözleşmeyi fesih ederek arsa olarak satacaklar. Bu durumda 1-şirket aktifinde bina olarak görünen g.menkul kayıtlarda arsaya ne zaman dönüştürülmeli ve rayiç değerine getirilmeli mi? veya satıştan sonra mı rayiç değerle defter değeri arasındaki fark gelir yazılmalı? 2-müteahit'e kesilecek fatura kdv'den muaf mı?Muafiyet için Aktifte 2 yıl kayıtlı olma süresini hangi tarihten alacağız? 3-Kurumlar vergisi açısından muafiyetler? 4-kar dağılımı olursa vergiler? 5-ortakların kar payı nedeniyle ödeyecekleri gelir vergisi? optimum vergiler açısından cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

Cevap : 1-Aktif de yer alan bina arsaya dönüştüğü tarih de muhasebe kayıtlarında değiştirilmesi gerekirdi (252 hesabın 250 hesaba virmanlanması ) Rayiç bedele dönüşüm işlemi olmaz Aktif de kayıtlı değer baz alınır. 2-3-Aktifde kayıtlı G.menkulün satışından elde edilen kazancın KV ve KDV istisna edilmesi için KVK 5. ve KDV 17.maddedeki şartların olması gerekir. 4-Kar dağıtımında % 15 GV stopajı yapılır. 5-Ortakların elde ettiği kar payı için GVK 22 ve 86.maddelerdeki istisna ve beyan sınırlarına göre MSİ beyanı verilir.İlgili maddeleri inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.