Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 17:12 (Üye) Soru : adi ortaklık firmamız vergi dairesi kayıtlarında mücbir sebep kapsamı dışında gözüküyordu vergi dairesine dilekçe ile talepte bulunduk şahıs smmm ler kapsam da adi ortaklık kapsam dışında durumun düzeltilmesi ile ilgi gelen cevap : 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. maddesi kapsamından yararlanmak için vermiş olduğunuz dilekçeniz Faaliyet Kodu Değerlendirme Komisyonumuzca ilgili tebliğ hükümleri kapsamında değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda mücbir sebep kapsamına alınmanız uygun görülmemiştir. cevap geldi bu durumda ne yapmamız gerekiyor

Cevap : Mücbir neden kapsamında olmadığınız için verilmesi gereken beyanname ve bildirimler süresinde verilecektir.Süresinde verilemeyenler için Pişmanlık hükmüne göre verilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.