Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2020 18:54 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız; Vergi Sirküleri NO: 2020/87 deki ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler işveren sisteminden üç gün içinde yapıldıktan sonra( ki Nisan ayını 07 mayısta yapmış olmanın hukuki bir yaptırımı varmıdır?) Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin kanuni süresi içinde verilmesi dışında işverenin başka yükümlülüğü, ayrı bir bildirim mecburiyeti varmıdır.? Sirküler özetinin 2 nolu paragrafında ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar bildirilecektir ifadesinde ayrıca bir bildirim tereddtü yaşamış bulunmaktayım. Teşekkür ederim.

Cevap : Yapılan bu başvurunun ödemesini takip eden ayın ödemesiyle birlikte almanıza neden olacakatır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.