Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2020 08:54 (Üye) Soru : Merhaba, işletmede mesleki eğitim gören öğrenci , aday çırak ve çırağın asgari ücreti aşmayan ücretleri muhtasar beyannamede gösterilmeli midir?

Cevap : Staja tabi tutulan öğrencilerden okudukları eğitim kurumunda zorunlu staj şartı bulunanlar yanında okul tarafından staj yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarih itibariyle 5510 sayılı Kanunun 5/b maddesi kapsamında sigortalı sayılır ve SGK primleri okulları tarafından yatırılır. Yani stajda öğrenci adına yatırılan primler, emeklilik için sayılmamaktadır. 3308 sayılı kanun kapsamında kabul edilen mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının listesi YÖK tarafından yayınlanmıştır. Bu yayınlanan listede yer alan mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin işletmelerde staj yapması durumunda ücrette ödenmesi gerekecektir. Bu listede yer almayan okulların öğrencilerine staj süresince ücret ödenme zorunluluğu yoktur. Ücret ödeme zorunluluğu mesleki ve teknik okul öğrencileri için geçerlidir Ücretleri asgari ücretin altında ise gelir ve damga vergisinden istisnadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme varsa aşan kısımdan gelir ve damga vergisi kesilecektir muhsgk da bildirilmesi gerekiyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.