Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2020 10:07 (Üye) Soru : Sayın Üstadlar merhaba, İşveren K.Ç.Ö başvurusu yapmış ancak henüz sonuçlanmamıştır. İşyerinde çalışma saati azlatılmıştır... Personel günlük 3 saat çalışmakta olup puantaj yapılmaktadır... Kısa çalışma sırasında personel Covid 19 nedeniyle ücretsiz izin telaş etmiş, ve 3 saatlik mesaisine gelmemiştir.. covid 19 nedeniyle talep edilen ücretsiz izin, için işveren sistemine ücretsiz izin girişi yapmak uygun olur mu? K.Ç.Ö. den ve işverenden alamayacağı ücret için 39,24 TL ödenekten faydalanabilir mi? ilginiz için teşekkür ederim...Saygılar.....

Cevap : Öncelikle İşkur işveren sisteminden ya da işkur danışmanınızla mailleşerek işçinizin kçö hak edip etmediğini netleştirmeniz gerekir. İşçinin e-devletinden de hak edip etmediğini sorgulamasını isteyebilirsiniz. Eğer hak etmiyor ise Nakdi ücret desteğine başvurabilrisiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.