Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2020 08:58 (Üye) Soru : Merhaba, 65 yaş üstü üyenizim; V.U.K. 518 sayılı tebliği uyarınca "65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gelir vergisi mükellefleri (meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri dâhil) 22/3/2020 tarihi ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olacaktır." denilmektedir.  Peki bu mücbir sebep ertelemesi "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir." şeklinde belirtilen sözleşme fesih bildirim süresini de kapsamakta mıdır?

Cevap : Meslek mensubu ile müşteri arasında Aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin halen de devam etmesi gerekir. Fesih veya iptal olunan sözleşmeler için mücbir sebep ertelemesi uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.