Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2020 12:55 (Üye) Soru : Zirai kazançların vergilendirilmesi hakkında Müşterim Kastamonu ili Taşköprü İlçesinde sarmısak üretmektedir.Ürettiği sarmısakları satmaktadır.Aynı zamanda ticari ve zirai kazançları mevcuttur. 10397,39 M2 ekili alanı mevcuttur.Bilanço esasına göre defter tutmaktadır. 1 Kazançlarını gelir vergisi yönünden mi beyan edeceğim? 2) Yoksa tevkifat mı yapacağız? Eğer ticari kazanç olarak vergilendirisem gideri çok az olduğundan çok fazla vergi ile karşı karşıya kalıyoruz.Bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : GVK 54. maddesindeki işletme büyüklüğü dikkate alınarak gerçek usulde zirai kazanç veya stopajlı vergileme belirlenir. Sarımsak için GVK 54 md 7. grup 200 dönüm (200 x1000 Metre = 200.000 metrekare ) verdiğiniz ölçüye göre stopajlı nihai vergileme sistemi uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.