Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2020 13:40 (Üye) Soru : selamlar, serbest meslek erbapları hekimlerin defter beyana göre muhasebesini yaparken ayrıca şahsi ve posların yattığı banka hesaplarının takibi de yapmamız zorunlu mudur? Böyle bir yükümlülüğümüz varmıdır?

Cevap : Serbest meslek kazanç defterlerinde banka hesabı diye bir işlem olmaz.Hekimlerin kağıt ortamında düzenlediği S.M. Makbuzu ve Kredi kartı ile tahsili yapılan hizmet bedeli için pos cihazında düzenlenen S. Meslek makbuzları defter beyan sistemine gelir olarak kayıt yapılır.Kişinin banka hesabını kendi takip eder meslek mensubunun böyle bir zorunluluğu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.