Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2020 15:04 (Üye) Soru : Üstad merhabalar, Oto galeri işi ile iştigal eden mükellefin 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre net şekilde yazmadığı için danışmak istedim. Kdv mükellefiyeti olmayanlardan alınan kdv siz binek araç , kdv mükellefiyeti bulunan galericiye satarken % kaç kdv uygulanacak olup... sadece kar marjına mı kdv uygulanacaktır yoksa tamamına mı kdv uygulanacaktır.

Cevap : Vergi mükellefi olmayanlardan alınan araçlar için özel matrah sistemi uygulanır.Araç ister başaka galeriye ister başka kişi ve kurama satılırsa satılsın özel matrah matrah sistemi uygulanır.Binekler için % 1 diğerleri için ise % 18 KDV oranı uygulanır. 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçların alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka Binek otolar için % 1 ,TİCARİ ARAÇLAR İÇİN % 18 KDV hesaplanır. Düzenlenecek faturada kdv uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.