Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2020 00:21 (Üye) Soru : Merhaba, 01.06.2020 tarihinde geçilecek olan E-SMM için, serbest meslek ORTAKLIK başvurularında e-imza/e-mühür işlemleri nasıl olmalıdır? Rica etsek Ortaklıkların e-imza/mühür uygulamaları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Cevap : Değerli Meslektaşımız; Adi ortaklıkların mali mühür başvurusu için hazırlanacak ve gönderilecek belgeler: Mali Mühür matbu Talep dilekçesi ve aşağıda sayılan gerekli evrakların doldurularak imza yetkilisi kişilerin ıslak imzası ile birlikte evrakları “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı / ANKARA “ adresine posta yoluyla gönderilmelidir. Gerçek kişi ya da tüzel kişi konumunda olmayan adi ortaklık hükümlerine tabi mükelleflerin Mali Mühür kullanması gereklidir. 1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (ortaklığın vergi numarası ve ortaklık sözleşmesinde yazılı olan ünvan bilgisi yazılmalıdır)(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx [^]) 2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf [^]) 3. Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği, 4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği. İşleyiş : Mali Mühür başvurusu için göndermiş olduğunuz belgeler Gelir İdaresi Başkanlığı’na ulaştığında evraklarınızın eksiksiz olması halinde başvuru bilgileriniz KamuSM iletiliyor. KamuSM tarafında işleme alındıktan sonra başvuru sürecinde bildirdiğiniz yetkili kişinin mail adresine KamuSM tarafından barkod numarası ve mali mühür başvurunuzu tamamlamanız için bir bağlantı adresi gönderiliyor. Mali Mühür için yatıracağınız ücrete ilişkin bilgiler konusunda KamuSM den gelen mailleri takip ediniz. Ayrıca birden fazla mali mühür talep edilmesi halinde KamuSM den tarafınıza gönderilecek mailde istediğiniz mali mühür sayısını belirtebilirsiniz. Ayrıca “Sertifika Sorumlusu” (mali mührü teslim alacak şirkette güvenilir kişi) olarak bildireceğiniz kişinin TC vatandaşı bir personelinize ait bilgilerin olması KamuSM tarafında bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacaktır. Sertifika Sorumlusunun sorumluluğu; sadece mali mühür sertifikasının tesliminde muhatap alınacak kişi olmasıdır. Devamını gerektirecek başkaca bir sorumluluk bulunmamaktadır. Mali Mührün arızalanması, çalınması, kaybolması vb. öngörülmeyen durumlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına yedek Mali Mühür temin edebilirsiniz. iyi çalışamalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.