Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2020 17:28 (Üye) Soru : Selam Üstadım. Bir eğitim Kurumuyuz. Sorularım; 1- Uzun süredir ayda 3-4 gün şeklinde kısmi istihdam kodu ile çalışan hocalarımız var. Bu Hocalara nakit desteği başvurusunda bulunduk ve bağlandı. Ama her ay 30 gün çalışan (KÇÖ hak etmemiş) kişi ile aynı yardımı alması kafamı meşgul ediyor, ileri de sorun olabilir mi? 2-Sigortalımız kendi iradesi ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanl.başvurmuş ve yardım almış. İşsizlik fonu destekli ödenek alırken buradan da yardım alması iş vereni bağlar mı? 3-Ücretsiz izin desteği alanlarla ilk 7 gün 1/2 maaş ödemesi, Valilik Genelgesi ile kapalı olan iş yerlerinde nasıl olacak, vermeli miyiz? Bunlar zaten ayda 1-2 gün çalışan kişiler. Bunlara 3,5 gün ödemek ve prim tahakkuk ettirmek mantıklı gelmiyor bana. Evrak düzeni için bir öneriniz var mı? Allah herkese sabır versin üstadım.

Cevap : 1. Öncelikle nakdi ücret desteğini gün olarak seçebiliyorsunuz. Kaç gün çalıştı kaç gün ücretsiz izinli. Puantaj yapmanızı öneriyorum. Aksi halde 30 gün çalışmamış işçi ile 5-4 gün çalışan aynı ücreti alamayacaktır. 2.Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. 3.Asıl o işyerleri için verilmelidir.4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır İşçilerin mutlaka puantajları tutulmalı. Ücretsiz izn evrakları işçi imzalı olmalı nakdi ücret desteği ve kçö için işçiden yazı alınmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.