Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2020 18:09 (Üye) Soru : işyeri kısa çalışma ödeneğine baş vurup işyerindeki faaliyetini durdurmuştur.çalışan bir emekli k.ç.ö den ve ücretsiz izin yardımından yararlanmamaktadır.işyeri kapalı olmasına rağmen kendisine ücret ödemesi yapmak zorunluluğu varmı.

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Fiili çalışmanın olmadığı diğer günler varsa yıllık ücretli iznin kullandırılması ya da 10 genel hayatı etkileyen nedenler seçilerek eksik gün bildirilmesi olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.