Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2020 18:19 (Üye) Soru : Merhaba. 30.04.2020 Tarihinde iş yerinin faaliyetinin durması nedeniyle işveren tüm işçileri 01.05.2020 Tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkardı. Bu durum personele yazılı tebliğ edildi.Çalışanların bazıları bu tebliğden sonra notere gidip haklı nedenle(Maaşları geç almak) iş akdini fesih yaptı. Bazı personel fesih belgesinin bir örneğini iş verene imza karşılığı 04.05 ta teslim etti. Bazıları ise hiç bir belge teslim etmedi 07.05'ta postadan gelince işveren öğrendi. Personel ücretsiz izne çıkarıldığı için devamsızlık ve önceden fark etme söz konusu olamadı. Bu durumda bu çalışanların sgk dan çıkışları 30.04 mü yoksa tebliğlerin yapıldığı tarihlerde (04.05 ve 07.05) mi yapılmalıdır? Ayrıca işçilerden iş sözleşmesini fesih etmeyenlerin işten çıkışları şuan ki yasa nedeniyle 17.07 den sonra işveren tarafından fesih olarak yapılabilecektir. Ama şu an bu kişilere 18.07 de iş akdinin fesih edileceğini bildirmek mümkün müdür? İşveren ihbar tazminatı ödemesi yapmak istemiyor. Teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap : İşveren bu işçileri nakdi ücret desteğine başvurmak için ücretsiz izne mi çıkardı ? işverennakdi ücret desteği ücretsiz izin hak kazanma koşullarını uygulayabilir. a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (3) 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (4) 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi doğrultusunda daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır. İşçiler bunu kabul etmiyorlar ise nedenlerine göre; tebligatlara 6 işgünü içinde cevap yazılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.