Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2020 18:29 (Üye) Soru : Merhaba, 01.04.2020 itibariyle Kısa Çalışma Ödeneğine başvurduk. 10 Personelimiz bu süreçte hiç çalışmayacaktır. Sorum; İlk 7 gün yarım maaş ödemek zorunda olduğumuzu biliyoruz. İlk 7 gün yarım maaş yerine, Ücretli izinli gösterip tam maaş ödememiz mevzuata uygunmudur? Teşekkür ederim

Cevap : Yıllık ücretli izin çalışılmış gibi sayılan hallerden olup aphb de bildirimi yapılmaktadır. kçö deki ilk yedi günün mesnedi ise ; 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.