Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2020 11:19 (Üye) Soru : Personel Puantaj Kayıtları İle İlgili olarak bir kaç Sorum olacaktır. 1-Sorum - 6 Günlük Çalışmamız vardır. 08:00-17:00(9 Saat)- 1 Saat düşülünce 8 Saat Çalışma üzerinden 6*8=48 Saat (3 Saat Mesai veriyorum. Personel O hafta içinde bir gün gelmezse 1 günlük Ücret Eksik gün bildirirsem. Bu durumda 40 Saat kalıyor. Mesai Ücreti bu durumda 2,Buçuk saat olarakmı verilecektir. 2-Sorum- Ertesi Hafta çalışmasında Eksik bir Çalışma erken çıkma Vs varsa burdaki 3 Saatlik Mesai Sonraki haftaki eksikliğinden düşülebilirmi. 3-Sorum- İş sözleşmelerinde Ücret Aylık yazması ücretin Maktu olduğu anlamına geliyormu, Ücretten (İstirahat Raporu,Ücretsiz İzinleri düşebilirmiyim. 4-Sorum- 31 Çeken bir ayda 1 gün ücretsiz izin kullandıysa personel Ücreti Parmak hesabı olacak şekilde 30 gün üzerinden yatırılırsa APHB her hangi bir Eksik gün girilmez değilmi. 5-Sorum- Aynı şekilde 29 ve 28 çeken Şubat aylarında Bu şekilde Ücretsiz izin gelirse Bordro 30 gün Örneğin 2 gün ücretsiz izin kullandıysa personel 28 güne göremi bordro yapılacak Yada İstirahat raporu varsa Üstadım vereceğiniz Cevapları Her soru için ayrı olarak verebilirseniz Memnun olurum. İyi Çalışmalar.

Cevap : 1 cevap Günde 8 saat çalışma ile 5 gün çalışan işçi = 40 saat çalışmış olur 3 saat mesai *5 =15 saat Toplam 55 saat İşçinin haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. İş Kanununun 41inci maddesine göre, haftada 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmekte ve bu çalışma için zamlı ücret ödenmesi öngörülmektedir. 2-cevap 7 günlük zaman dilimini esas almalı ve bu süredeki çalışma sürenizi bulmalısınız. Hatta her 7 günlük zaman dilimi, birbirinden bağımsız olarak hesaplanmalıdır. Sonuç olarak, bir haftadaki çalışma süreniz 45 saati geçmişse, fazla çalışma ücreti almanız gerekir. 3- cevap İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. 4-cevap 31 çeken ayda parmak hesabı yaıpılıp eksik gün nedeni yazılarak 1 gün eksik gün 30 gün fiili çalışma beyan edilmelidir. 5-cevap İşverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışanları için 30 gün pirim bildirmeleri esastır. Şubat ayı 28 gün olmasına rağmen prim bildirimleri yine 30 gün üzerinden ödenir, bu 31 gün çeken aylar için de aynıdır. Şubat ayının istisnası çalışanın o ay eksik günle çalışmasıdır. Örneğin; Şubat ayında bir çalışan 2 gün istirahat raporu aldıysa prim bildirimi o ay 26 gün olarak yapılır ve çalışanın 2 gün istirahat kullandığı bildirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.