Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2020 18:51 (Üye) Soru : Merhaba, bizim iki ayrı işyerimiz var; birinde 01.04.2020/30.06.2020 tarihleri arasında çalışma olmayacağını bildirierek KÇÖ başvurduk 5 personel için ödenek çıktı kalan 2 sigortalı personel bordosu ve 3 emekli personel bordo sgk aylık bildirgeleri nasıl düzenlenmeli? Diğer işyerimizde 01.04.2020/30.06.2020 tarileri arsında % 20 kapasite ile çalışacağımızı bildirerek KÇÖ başvurduk 18 personel için ödenek çıktı 5 sigortalı per5sonel için çıkmadı Nisan 2020 dönemi bordo ve aylık bildirge ödenek çıkmayan personel için nasıl düzenlenmeli? İlgi ve desteğinize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : kçö çıkan işçiler için 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır kçö çıkmayan işçiler için; ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. kalan günler için nakdi ücret desteğine başvurabilirsiniz emekliler için ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir kalan günler 10 genel hayatı etkileyen nedenler. seçilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.