Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2020 15:44 (Üye) Soru : Merhaba, 03/11/2017 tarihinde Limited şirketimize, 126.271,00 TL. ile satın alınan aracın % 40 hızlandırılmış amortismanı 50.508,40 TL. çıkıyor, fakat kıst amortisman hesaplaması ile 8.418,07 TL. amortisman ayrılıyor. Bundan sonraki kalan yıllar için amortisman hesaplamasında 50.508,40 TL.mı düşecek yoksa 8.418,07 TL. mi düşülerek amortisman hesaplanacak. kalan 42.090,33 TL. yazılamayan amortisman hangi yılda gider yazılabilecek. Kıymetli yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla,

Cevap : Kıst dönem amortisman hesaplamasında 2017-11. ve 12 ay amortismanı 2017 de giderleşir diğer yıllarda tam amortisman uygulanır Son yıl ise 2017 için giderleşmeyen 10 aylık amortismanda ilave edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.