Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2020 09:00 (Üye) Soru : sayın danışmanımız bilindiği 7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “takvim yılını takip eden” ibaresi eklenmesiyle “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.Sorum şu:İşyeri sahibiyle mahkemelik bir durum sonucu 2019 yılında esilmesi gereken kira faturası 2020 mart ayında kesilmiştir.bu durumda 2019 yılına ait kira giderini 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABINA yazıp kanunen kabul edilmeyen g.olarak matraha ilave edeceğim.Ancak ilgili giderin KDVsini 7104 syılı yasa gereği 2020 yılında indirim konusu yapabileceğim.Doğru mudur.Acil cevap için teşekkürler.

Cevap : 2019 yılı KDV si 2020 yılın sonun kadar indirilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.