Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2020 11:36 (Üye) Soru : Ben İSMMM üyesi ZÜLEYHA DEMİRCİ k.ç.ö başvuru nisan ayında tamamen durdurulma şıkkı secilerek muracat yapıldı .15 personel sayısından 10 personele k.ç.ö. çıktı .şimdi 06 nisanda başlayan k.ç.ö. ilk 7 günlük üçreti işveren tarafından yarım üçret olarak ödenir kısmına 10 personel mi 15 personel mi giriyor. Teşekkürler tel dönmek isterseniz 0552 250 90 08

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre tüm işçilere ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. kçö hak edenler için kalan günler 18 kod ile bildirilmeli. kçö hak etmeyenler de; nakdi ücret desteği başvurusu varsa nisan ayı için 29 kod hiçbir başvuru t-yoksa 10 genel hayatı etkileyen nedenler seçilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.