Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2020 11:58 (Üye) Soru : Merhaba, Nakit ücret destek başvurusu yaptığımız firmalar için , kısa çalışma ödeneğindeki gibi ilk 7 gün yarın ücret uygulaması yapacak mıyız? Teşekkürler...

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Eğer işyerinizde bu neden kullanılmışsa evet 7 gün yarım ücret uygulanmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.