Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2020 11:59 (Üye) Soru : sayın üstadım; kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptığımız bir firmada çalışan 13 kişi var bunların 5 tanesine kısa çalışma ödeneği çıkmıştır. geri kalan 8 tanesine çıkmamıştır. kçö çıkmayan personele ücretsiz izin formları düzenlenmiş olup nakdi ücretsiz izne başvurulmuş geride kalan günlere de ücretsiz izin düzenlenmiştir. sorum şudur; 1- Kısa çalışma ödeneği çıkan personel de ilk 7 gün devlet ödemediğinden işveren tarafından karşılanmıştır. fakat çıkmayan kişilerde ücretsiz izin düzenlendiğinde 7 gün gösterilecek midir? yoksa gösterilmeyecek midir ? ( firmada kimse çalışmamıştır firma kapalıdır ama kçö çıkanlar 7 gün fazla dan para ve prim almıştır ) sorum budur ilginize teşekkür ederim. saygılarımla

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.