Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2020 13:15 (Üye) Soru : 509 nolu VUK tebliğine göre 2020 yılı brüt satış hasılatı 5.milyon TL yi geçen firmalar 01.07.2021 den itibaren e-faturaya geçeceklerdir. Tebliğde brüt satış hasılatından kasıt edilen tam anlaşılamamaktadır.Gelir tablosunda yer alan A-BRÜT SATIŞLAR mıdır ? Öyle ise ,Yıllara sari inşaat işi ile uğraşan firmalarda hasılatlar 350 hesaba kayıt edilmekte işin bittiği yıl gelir tablosu hesaplarına intikal etmekte ve A-BRÜT SATIŞLAR satırına yazılmaktadır. Dolayısyla yıl içinde 350 hesabın 5 milyon TL yi aşması e-faturaya geçiş zorunluluğu getirirmi ? Teşekkürler,iyi çalışmalar

Cevap : A-BRÜT SATIŞLAR Rakamı dikkate alınır. 350 hesap dikkate alınmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.