Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2020 14:58 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Sayın Danışman. Sorum BMV iade/mahsup işlemleri hakkındadır. 6493 Sayılı Kanun kapsamında Elektronik Para Kuruluşu olarak faaliyetine devam eden şirketimiz BMV ( Banka Muameleleri Vergisi ) mükellefidir. 1- Şirketimiz Mart / 2020 döneminde ticari iş kapsamında BMV tabi olarak düzenlediği faturasını karşı firmaya işletmiş ve ilgili BMV tahakkuk ettirmiş ve ödemiştir. BMV mükellefi olan karşı firma Nisan/2020 döneminde tarafımıza Mart/2020 döneminde düzenlediğimiz faturayı BMV ‘li olarak iade etmiştir. Bu kapsamda şirketimiz Nisan /2020 dönemine ait BMV Beyannamesini düzenlerken tarafımıza iade edilen faturadaki BMV ilgili dönem beyanından mahsup edebilir mi? 2- Şirketimizin ticari iş kapsamında KDV mükellefi olan firmaya BMV kapsamında düzenlemiş olduğu faturanın karşı firma tarafından iade edilmesi durumunda karşı firmanın faturasında KDV’ne yer verip vermeyeceği, firmamızın fatura toplam tutarını gider olarak mı kayıtlarına alacağı hususunda yardımlarınızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler.

Cevap : 1-Karşı firma BSMV iade faturası kesemez.Fazla veya yersiz BSMV ödenmiş ise BSMV mükellefi olan kuruma müracaat ederek iade talep eder.Kurumda VD den bu verginin iadesini talep eder.Beyannamede mahsup olmaz. 2-BSMV tabi işlemler için KDV hesaplanamaz. BSMV li fatura alan mükellef bu vergiyi gider yazar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.