Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2020 13:47 (Üye) Soru : Merhaba; Bir firmamız için kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptık. Kısa çalışma başlama tarihi olarak 24.03.2020 tarihini yazdık. mart ayı bordrosunu ve aylık prim ve hizmet bildirgesini verdik 29 gün çalışma günü ve 2 gün eksik gün 18 kısa çalışma ödeneği olarak bu yapmış olduğumuz mart ayı işlemimiz doğrumudur 2) nisan ayı bordrosunda ise 30 gün eksik gün bildirimi mi bulunmam gerekiyor yoksa 23 gün mü eksik gün bildirmeme gerekiyor .ilginize teşekkür ederim iyi çalışmalar

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. 24,03,2020 başlangıç için + 7 gün verilmesi gerekmektedir. KÇÖ ise 01,04,2020 olarak başlamalıdır. Nisan ayı ise yukarıdaki hesaplamanın devamı olarak 30 gün eksik gün nedeni ise 18 kod seçilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.