Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2020 14:11 (Üye) Soru : Sayın danışman, Genelge ile kapatılan cafe işletmesinin bir çalışanı var, kçö ve ücretsiz izin ödeneği talep edilmedi, işveren çalışanının atıfet kabilinden? ücretini ödüyor, bu kapsamda işçinin aylık prim ve hizmet belgesinde (ay içinde hiç çalışmamış olsa da) 30 gün hizmet bildirilmesinde bir sakınca var mıdır?

Cevap : SGK denetmenlerinin fiili çalışma olayan işçilerin günlerinin iptali istediği pekçok sahte sigortalılık dosyası bulunmaktadır. Atıfet kabilinden ödeme ve bildirim analık halinde yapılan bir uygulamadır. Ancak Pandemi SGK da yeni yeni içtihadı oluşacak bir durumdur. İşveren zorlayıcı nedenlerle 7 gün yerine tam çalışma bildirebilir. Yasal olarak fiili çalışma yoksa bildirim olmaması gerekir. Üstelik işyeri Genelge ile kapatılan işyeri kapsamındadır. Burada işçinin prim gününü belirtip çalışmamıştır kutucuğunu da işaretleyememektesiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.