Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2020 09:44 (Üye) Soru : Sayın danışman, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen işyerlerinin sg prim ödemeleri etrelendi. Mart ayına ait muhtasarları oluşturabilmemiz için ücret bordrolarını sisteme yükledik, geçici vergi hazırladığımız bu günlerde ertelenen sgk prim giderlerini özellikle defterbeyan sisteminde ve bilanço usulü defter tutan işyerlerinde kayıtlara hangi şekilde yansıtılmalı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : SGK giderlerinin tahakkuku yapılır.(Giderleştirilir) vadesi geldiği zamanda ödenir.Yıl sonuna kadar ödenmez ise KKEG yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.