Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2020 14:59 (Üye) Soru : Üstadım ; 1) Sokağa çıkma yasağı olan günlerde sigortalıların bildirimini nasıl yapmamız gerekiyor. a) Çalışıyor olarak mı göstereceğiz.Bu şekilde olursa fiilen çalışmamışlar.Bu bir sorun. b) Çalışmıyor olarak mı göstereceğiz.? Bu şekilde olursa işveren bu işçiler bana yıllarca hizmet etti, bu zor süreçte onları yarı yolda bırakmayacağım EKSİK GÜNLERİ olmasın mümkünse tam 30 gün gösterelim şeklinde rica ediyor. 2 ) Geçmişe dönük teşviklerde 01.06.2018 tarihine kadar SGK' ya başvuru yapmak mecburimidir? Bu tarihe kadar yapılmayan başvuru için telafi varmıdır? Nasıl bir yol izleyelim ? Saygılarımla,

Cevap : 1. Sokağa çıkma yasağı zorlayıcı bir neden olup ; 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir”hükümleri yer almaktadır. kapsamında değerlendirilmelidir. 2. Geçmişe dönük teşviklerde 01.06.2018 ???
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.