Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.05.2020 09:35 (Üye) Soru : Merhaba 2012 ticari faaliyetini sonlandırmış olmasına karşın yasal prosedürleri yerine getirmemiş limited şirketin ticaret odası kaydı nasıl silinir . Re’sen silinemiyor mu? Halen Bağ-Kur’lu göründüğü için Bağkur kaydı silinmek istediğinde önce şirketin ticaret oda kaydının silinmesi gerektiği belirtildi . Bağkur da kayıt ve borç göründüğü için de GSS veya eş üzerinden sağlık hizmeti alamıyor. Konuyla ilgili yardımlarınızı rica ederim .

Cevap : Sermaye şirketlerinin kayıtlarının terkini Ticaret Kanununda açık, başka bir yolla kapatılması hali hazır düzenlemede mümkün görünmemektedir, Oda kayıtlarının resen terkini şirketlerin kapanmasına imkan vermemektedir, ancak Oda hizmetleri ve kayıtları ile sınırlı olabilmektedir. 5174 Sayılı TOBB kanununa göre adresinde bulunmayan veya iki yıl süresince aidatlarını ödemeyen firmaların kayıtları askıya alınır, askıdaki iki yılın sonunda askıdan çıkmayan firmaların kayıtları resen terkin edilerek Ticaret Sicili Müdürlüğüne bildiriler denilmektedir, Ticaret sicili herhangi bir işlem yapmamaktadır. TTK ya göre işlem yapan sicil müdürlüğünde sizin tasfiye kararını tescil ettirerek süreci tamamlamanız gerekmektedir. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.