Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2020 14:09 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışmanım 1.kçö başvuru yaptık bazı işçilere çıktı bazılarına çıkjmadı haftalık 15 saat çalışıyoruz ayda 8 gün oluyor çıkmayanları 8 gün mü bildiriyoruz yoksa 30 gün tam gün mü eğer 8 gün bildirirsek eksik gün kodu ne olmalıdfır. 2.hafalık 15 saat çalışan iş yeri kçö basvurdu çıkmadı ücretsiz izin desteğine başvurabilir mi 3.kçö başvurudan sonra işe alınan işçi için ücretsiz izin desteğine başvurulur mu 4.01.04 itibariyle haftalık 15 saat çalışan iş yeri kçö başvurdu daha sonuç gelmedi nisan bildirgesini nasıl vermeliyiz. 5.haftalık 15 saat çalışan işyeri kçö başvurdu 3 ay geçmeden işçi işe alabilir mi bir sıkıntı olur mu 6.15 saat çalışan işyeri kçö başvurdu işe partime eleman alabilir mi çok teşekkür ederim.

Cevap : 1.kçö başvuru yaptık bazı işçilere çıktı bazılarına çıkjmadı haftalık 15 saat çalışıyoruz ayda 8 gün oluyor çıkmayanları 8 gün mü bildiriyoruz yoksa 30 gün tam gün mü eğer 8 gün bildirirsek eksik gün kodu ne olmalıdfır. İşyerinde 15 saatlik kısmi çalışmaya geçilmiş ve işçilerle rızai anlaşma yapılmış ise ; Haftalık Çalışma Süresi 45 saat olan bir işyerinde çalışma süresi 2/3 oranında azaltılmıştır. İşyerinde haftalık 15 saat çalışılan süre 30 saat çalışılmayan süre vardır. 7 GÜNLÜK YARIM ÜCRETİN BORDROYA YANSITILMASI ÜCRET BORDROSU HESAPLAMASI Çalışılmayan süreye isabet eden gün sayısı: 30 saat / 7,5 saat = 4 Gün Çalışılan gün sayısı : 7 gün – 4 gün= 3 Gün ÇALIŞILAN 3 GÜN : Günlük tam ücret x 3 gün 2.17,04,2020 sonrası için nakdi ücret desteğine; kapsamındaki işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. 3.kçö başvurudan sonra işe alınan işçi için ücretsiz izin desteğine başvurulur mu 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmaları halinde başvurabilirler. 4.01.04 itibariyle haftalık 15 saat çalışan iş yeri kçö başvurdu daha sonuç gelmedi nisan bildirgesini nasıl vermeliyiz. İşkur KÇÖ uygunluğunu işkur/işveren menüsünden görüntüleyebilirsiniz. Bu ekranda da kayıt yoksa işçilerinizin e-devletinden durumu netleştirebilrsiniz. Eğer hakedişlerine eminseniz;4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. kçö 18 kodla bildirebilirsiniz. 5.haftalık 15 saat çalışan işyeri kçö başvurdu 3 ay geçmeden işçi işe alabilir mi bir sıkıntı olur mu. işe alımda bir yasal engel bulunmamamktadır. 6.15 saat çalışan işyeri kçö başvurdu işe partime eleman alabilir mi çok teşekkür ederim. işçi alımına yasal bir engel bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.