Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2020 14:15 (Üye) Soru : İyi günler, nisan ayının tamamında ücretsiz izinde olan personel için nakdi ücret desteğinden yararlanılmış ve 29 pandemi ücretsiz izin ve diğer seçilerek bordro kaydı yapılmıştır. Burada uygulama gereği 14 gün ücret desteğinden yararlanmış olup geri kalan 16 gün normal ücretsiz olarak kayıtlara yansımıştır. Buna istinaden bordro rakamları 0,00 olarak tahakkuk etmiştir. Uygulama bu şekildemidir, konuyla ilgili bilgi verebilirmisiniz. Bir de kafamıza takılan Kısa çalışma ödeneği gibi ilk 7 gün yarım ücret uygulaması burada da yapılacakmıdır. İyi çalışmalar.

Cevap : Eğer işeyrinizde zorlayıcı nedenlerle iş durmuşsa; 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir Yoksa nakdi ücret desteğinde ilk 7 gün işveren tarafından uygulanır diye bir hüküm bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.