Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2020 18:38 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Sayın Danışman. Sorum Damga Vergisi Hakkındadır. Şirketimiz kiraladığı iş yeri için bir yıllık kira kontratı düzenlemiştir.Kira kontratının özel maddesinde " kira süresinin sonuna iki ay kala taraflar kontratın sonlanacağına dair bildirimde bulunmazsa kira bedeli üfe oranı uygulanmak sureti ile bulunan yeni aylık tutar üzerinden bir yıl daha uzar" ifadesi yer almaktadır. Bu bağlamda sadece artan tutarın yıllık bedeli üzerinden mi yoksa yeni tutarın yıllık toplam tutarı üzerinden mi Damga Vergisi hesaplanmalıdır? Yoksa 60 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğinin Azami Tutardan Vergi Alınması Uygulaması başlıklı 5.maddesinde belirtildiği üzere " azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.” Damga Vergisi hesap edilmemelimidir ? Şimdiden teşekkürler.

Cevap : Sözleşme üzerinde özel şerh olduğu için Kira bedelinin tamamı üzerinden DV hesaplanacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.