Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2020 14:11 (Üye) Soru : 01.04.2020 Tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar işçimizi ücretsiz izine ayırdık. 17.04.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihleri arasında ücretsiz izin ödeneğinden faydalandırdık. APHB 16 gün ücretsiz izin 14 günde ödenek türünden faydalandırarak 29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geçici 10 Md.) ve Diğer olarak bildirdik. Bu işçi için sgk gün sayısı kaç olmalıdır? sıfır mı? yoksa 7 mi

Cevap : İşyerinde faaliyetin tamamen ya da kısmen durması söz konusu olmuşsa ; 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.