Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2020 14:10 (Üye) Soru : Merhaba, Bazı Firmalarımızda 1.Nisan.2020 tarihi itibariyle faaliyete tamamen ara verildi. Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanamayan personelleri Nisan ayı için 14 günlük nakdi ücret desteğinden faydalandırıp 30 gün eksik gün bildiriyoruz ve eksik gün kodu olarak 29- Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer Nedenler şeklinde beyan ediyoruz. Bu uygulamada bir sakınca var mıdır ? Nisan ayının ilk 16 günü için de ücretsiz izin göstermemiz sorun teşkil eder mi yoksa çalışılmayan bu 16 gün için prim ödemek zorunda mıyız ? Bir diğer husus ise, 30 gün eksik bildirdiğimiz takdirde Nakdi Ücret Desteğinden faydalananlara da Kısa Çalışma ödeneğinden faydalananlar gibi Faaliyete ara verilen tarihten itibaren 7 gün yarım ücret ödeme zorunluluğu var mıdır ? Teşekkürler.

Cevap : Eğer firma ; 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Böyle bir durum oluşmuşsa O zaman; Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Nakdi ücret desteğinde ilk 7 gün uygulaması bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.