Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2020 12:40 (Üye) Soru : Sayın Üstadım 03/2020 kdv beyanlarını mücbir sebep ile yapamadığımız müşterimizin 01-03/2020 dönemi peşin vergi beyanını 28.05.2020 ine kadar yapmak zorunda kalmak bunun ile ilgili ne öneriniz nedir.?

Cevap : 213 sayılı VUK nun kayıt nizamı bölümünde yer alan 219. maddesine göre; Mükelleflerin işlemleri maddede belirtilen sürelerde defterlere kayıt edilir. Madde hükmüne göre yapılan kayıtlar sonucu: Vergi beyannameleri hazırlanır ve verilir. 518 sayılı VUK Genel tebliğine göre mücbir sebep oluşması nedeni ile Bazı beyanname ve bildirimler ertelenmiştir. Geçici vergi beyannamesi erteleme kapsamında değildir. GİB lığı VUK Mük.Md.28 deki yetkisini kullanarak Geçici Vergi beyannamesinin verilme tarihini 28 mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bilindiği üzere 2020/1. dönem Geçici Vergi 2020/1-2-3- ayları kapsamaktadır Ancak; Defterlere kayıt ertelenmemiş tir. Deftere kayıt edilen işlemler sonucu Beyannameye eklenecek GELİR TABLOSU oluşturulur KDV beyannamesi verilmeden de Geçici Vergi beyannamesi hazırlanır ve verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.