Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2020 16:58 (Üye) Soru : Merhaba covit 19 ücretsiz izne ayrılıp maaş talebinde bulunmayacak olanlar için sgk'ya ücret izin listesi vermek gerekirmi. vermek gerekiyorsa süresi nedir.? Teşekkür ederim.

Cevap : Salgından önce ya da sonra kendi isteği ile ücretsiz izne ayrılmış işçilerin bildirimleri “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodu ile bildirilmeye devam ederken 7244 sy Kanun sonrasında işveren tarafından ücretsiz izne gönderilen işçiler için ise yeni kod kullanılacaktır. (28-pandemi ücretsiz izin). 10’dan az çalışanı bulunan özel sektör işverenlerinin 30 günden az çalışan sigortalısı için en geç aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken son tarihe kadar eksik gün formu ile eksik gün bildirimi son gününe kadar eksik gün bildirimini yapması gerekiyor. Ancak bu uygulama; 5510 sayılı Kanunun 86. Maddesine yapılan değişiklik ile; ” Ay içinde istirahat, devamsızlık, ücretsiz izin ve kısmi istihdam gibi çeşitli nedenlerle işe gelmeyen kişilerin eksik günlerine ilişkin belgeleri, her ayın 23 ünde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte Kuruma verilmesinin gerekmediği ancak bu eksik günlere ilişkin belgelerin Kurum tarafından talep edildiğinden Kurum’a sunulmak üzere saklanması gerektiği belirtilmiştir.” 86. Maddenin 5. fıkrasında yapılan değişiklik ile de; saklanması gereken bu belgelerin Kurum tarafından talep edildiğinde Kurum’a sunulmaması, sunulsa bile kabul edilmemesi halinde ise 1 ay içinde eksik günlerin 30 güne tamamlanması istenecektir. Eğer, eksik günler ispatlanamazsa ve ek aylık prim ve hizmet belgesi verilerek 30 güne tamamlanmazsa Kurum tarafından ceza uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.